De lichtjesmiddag is bedoeld om iedereen, leden, niet-leden, jong en oud, de gelegenheid te geven de herinneringen aan hun overleden gezinsleden, familieleden, vrienden en andere dierbaren “levend” te houden, te herdenken en hen nogmaals in het “licht” te zetten.

Op beide begraafplaatsen wordt u ontvangen door bestuursleden en andere vrijwilligers. Zij kunnen informatie geven en vragen beantwoorden omtrent de begraafplaats, de urnenzuil, de uitvaartvereniging, het opknappen van graven enz. Zij begeleiden u,  indien gewenst, naar de te bezoeken graven.

Bezoekers krijgen, voor elk graf dat ze gaan bezoeken, een kaars in een potje met een deksel, waardoor de vlam niet uitwaait of door neerslag uitgaat, gratis aangeboden.  Uiteraard mag men ook eigen verlichting, versieringen, bloemen op de graven plaatsen. Bij het strooiveld deze natuurlijk ook worden geplaatst.

Zodra er een datum voor de lichtjesmiddag bekend is zullen wij dat hier op de website vermelden.